Zespół

Anna Reuter
Anna Reuter

W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, psychoterapię rodzin i par, terapię grupową.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie szkolenie psychoterapii psychodynamicznej i systemowej w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie (w latach od 2010 do 2015 r). Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Studia magisterskie ukończyłam w 2005 r. na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Psychoterapią zajmuję się od 12 lat. W 2011 r. rozpoczęłam prywatną praktykę w Bytomiu. Założyłam Ośrodek Psychoterapii Kontakt, w którym prowadziłam psychoterapię do 2017 r. Nadal współprowadzę filię w Bytomiu.

Doświadczenie zdobywałam pracując w Ośrodkach dla osób uzależnionych (dla młodzieży i dorosłych), w Ośrodku Zaburzeń Odżywiania i Poradni Zdrowia Psychicznego. Przez 6 lat pracowałam jako biegły sądowy w IV OZSS w Sosnowcu przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wykładach, konferencjach psychoterapeutycznych. Od 5 lat jestem uczestnikiem seminarium superwizyjno-edukacyjnego w nurcie  psychoanalitycznym u certyfikowanego superwizora SNP PTP w Krakowie. Korzystam regularnie z superwizji indywidualnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Kontakt: +48 501 331 832
Joanna Spendel
Joanna Spendel

W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, diagnostykę psychologiczną oraz doradztwo zawodowe.

Jestem psychologiem, studia ukończyłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2002 roku. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia nr 588, jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym - Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.
Kontakt: +48 607 242 241
Katarzyna Mikszto
Katarzyna Mikszto

Proponuję pomoc psychologiczną dla dorosłych i młodzieży, pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych, konsultacje, porady psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych.

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, seksuologiem.
Skończyłam również studia podyplomowe w zakresie pedagogiki oraz oligofrenopedagogiki.

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną. Jestem praktykiem w dziedzinie psychoterapii,  specjalizuję się w prowadzeniu terapii osób dorosłych. Proponuję pomoc psychologiczną dla dorosłych i młodzieży, pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych, konsultacje, porady psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych.
Jeżeli zmagasz się z trudnościami, poszukujesz drogi do rozwiązania swoich kłopotów-zapraszam. Wspólnie zajmiemy się poprawą komfortu Twojego życia.
Gwarantuję pełną anonimowość, dyskrecję, pracę z poszanowaniem zasady poufności.
Kontakt: +48 604 419 529
Zespół
Anna Reuter
Anna Reuter

W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, psychoterapię rodzin i par, terapię grupową.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie szkolenie psychoterapii psychodynamicznej i systemowej w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie (w latach od 2010 do 2015 r). Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Studia magisterskie ukończyłam w 2005 r. na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Psychoterapią zajmuję się od 12 lat. W 2011 r. rozpoczęłam prywatną praktykę w Bytomiu. Założyłam Ośrodek Psychoterapii Kontakt, w którym prowadziłam psychoterapię do 2017 r. Nadal współprowadzę filię w Bytomiu.

Doświadczenie zdobywałam pracując w Ośrodkach dla osób uzależnionych (dla młodzieży i dorosłych), w Ośrodku Zaburzeń Odżywiania i Poradni Zdrowia Psychicznego. Przez 6 lat pracowałam jako biegły sądowy w IV OZSS w Sosnowcu przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wykładach, konferencjach psychoterapeutycznych. Od 5 lat jestem uczestnikiem seminarium superwizyjno-edukacyjnego w nurcie  psychoanalitycznym u certyfikowanego superwizora SNP PTP w Krakowie. Korzystam regularnie z superwizji indywidualnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Kontakt: +48 501 331 832
Joanna Spendel
Joanna Spendel

W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, diagnostykę psychologiczną oraz doradztwo zawodowe.

Jestem psychologiem, studia ukończyłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2002 roku. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia nr 588, jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym - Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.
Kontakt: +48 607 242 241
Katarzyna Mikszto
Katarzyna Mikszto

Proponuję pomoc psychologiczną dla dorosłych i młodzieży, pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych, konsultacje, porady psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych.

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, seksuologiem.
Skończyłam również studia podyplomowe w zakresie pedagogiki oraz oligofrenopedagogiki.

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną. Jestem praktykiem w dziedzinie psychoterapii,  specjalizuję się w prowadzeniu terapii osób dorosłych. Proponuję pomoc psychologiczną dla dorosłych i młodzieży, pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych, konsultacje, porady psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych.
Jeżeli zmagasz się z trudnościami, poszukujesz drogi do rozwiązania swoich kłopotów-zapraszam. Wspólnie zajmiemy się poprawą komfortu Twojego życia.
Gwarantuję pełną anonimowość, dyskrecję, pracę z poszanowaniem zasady poufności.
Kontakt: +48 604 419 529