Oferta

Psychoterapia rodzin i par

Jest skierowana dla rodzin, małżeństw lub par, które przeżywają kryzys lub borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie poradzić sobie sami.

Problemy mogą być związane z chorobą (psychiczną lub somatyczną) jednego z członków rodziny, ale także z kryzysem związanym ze zmianą etapu życia (np. kryzys między rodzicami a nastolatkiem, kryzys związany z usamodzielnianiem się dzieci), problemami wychowawczymi dotyczącymi dzieci. 

Pomagamy też małżeństwom i parom, które znalazły się w impasie, gdzie dotychczasowe sposoby radzenia zawiodły.

Terapia jest całkowicie dobrowolna i potrzebna jest dla jej skuteczności współpraca wszystkich członków rodziny/pary. Wychodzimy z założenia, że nie da się nikogo zmienić wbrew jego woli. Nie znaczy to, że wyklucza się osoby nie do końca przekonane o zasadności terapii, ale aby uzyskać pozytywne zmiany, niezbędna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich uczestników.

Jeżeli terapia jest zalecona przez sąd, decydujemy się na podjęcie współpracy, tylko pod warunkiem zgody wszystkich zainteresowanych.

Jak wygląda spotkanie?

Terapię małżeństw, par, rodzin prowadzi jeden lub dwóch psychoterapeutów.

Pierwsze spotkanie, a czasem kilka pierwszych spotkań, to konsultacje. Ich celem jest zapoznanie się z problemami, jakie skłaniają rodzinę, parę do szukania pomocy. Szczególnie ważne jest poznanie opinii wszystkich członków rodziny, pary uczestniczących w spotkaniu, nawet jeśli są to opinie całkowicie ze sobą sprzeczne. Pozwala to całościowo rozpoznać problem rodziny i realistycznie uzgodnić wspólne cele terapii.

Jedno spotkanie terapeutyczne rodzinne trwa około 70-80 min., pary ok. 60 min. Spotkania odbywają się najczęściej co dwa tygodnie.

Metoda pracy

Psychoterapia rodzinna i par jest prowadzona głównie w nurcie systemowym. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina lub para będą rozpatrywane jako problemy całego „systemu rodzinnego”. Podczas terapii bada się interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, min.,  jak dany problem wpływa na relacje w rodzinie/ w parze i co można zrobić, by rozwiązać problemy lub je zminimalizować.

Podejście systemowe oznacza też różne sposoby i techniki pracy, np. takie jak analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny celem poprawy funkcjonowania, próbowanie nowych sposobów rozumienia się i porozumiewania się w rodzinie. Wybór podejścia czy techniki zależy od konkretnych potrzeb, konkretnej rodziny lub pary.

W spotkaniach biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Zdarza się organizowanie sesji terapii rodzinnej w różnych konstelacjach, np. osobno dzieci oraz rodzice, ale jedynie pod warunkiem, że dany problem tego wymaga. Pary spotykają się razem.

Poufność

Wszystkie informacje udzielane przez pacjentów w trakcie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrażą na to zgodę (pisemnie) wszystkie osoby, których te informacje dotyczą.

W sytuacji podjęcia przez Państwa decyzji o rozwodzie lub też wszczęcia innego postępowania sądowego (w sprawie opieki nad dziećmi, itp.), terapeuci nie podejmą się występowania w charakterze świadka, są bowiem zobowiązani tajemnicą zawodową.
Psychoterapia rodzin
Czas trwania spotkania: 90 minut.
Cena: 150 zł (jeden terapeuta prowadzący),
190 zł (dwóch terapeutów prowadzących).

Psychoterapia par i małżeństw
Czas trwania spotkania: 60 minut.
Cena: 130 zł.


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.

Rodzinne sesje terapeutyczne trwają około 70-80 minut, pary 60 minut.

Odbywają się najczęściej co dwa tygodnie.

Pełna oferta
Oferta

Psychoterapia rodzin i par

Jest skierowana dla rodzin, małżeństw lub par, które przeżywają kryzys lub borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie poradzić sobie sami.

Problemy mogą być związane z chorobą (psychiczną lub somatyczną) jednego z członków rodziny, ale także z kryzysem związanym ze zmianą etapu życia (np. kryzys między rodzicami a nastolatkiem, kryzys związany z usamodzielnianiem się dzieci), problemami wychowawczymi dotyczącymi dzieci. 

Pomagamy też małżeństwom i parom, które znalazły się w impasie, gdzie dotychczasowe sposoby radzenia zawiodły.

Terapia jest całkowicie dobrowolna i potrzebna jest dla jej skuteczności współpraca wszystkich członków rodziny/pary. Wychodzimy z założenia, że nie da się nikogo zmienić wbrew jego woli. Nie znaczy to, że wyklucza się osoby nie do końca przekonane o zasadności terapii, ale aby uzyskać pozytywne zmiany, niezbędna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich uczestników.

Jeżeli terapia jest zalecona przez sąd, decydujemy się na podjęcie współpracy, tylko pod warunkiem zgody wszystkich zainteresowanych.

Jak wygląda spotkanie?

Terapię małżeństw, par, rodzin prowadzi jeden lub dwóch psychoterapeutów.

Pierwsze spotkanie, a czasem kilka pierwszych spotkań, to konsultacje. Ich celem jest zapoznanie się z problemami, jakie skłaniają rodzinę, parę do szukania pomocy. Szczególnie ważne jest poznanie opinii wszystkich członków rodziny, pary uczestniczących w spotkaniu, nawet jeśli są to opinie całkowicie ze sobą sprzeczne. Pozwala to całościowo rozpoznać problem rodziny i realistycznie uzgodnić wspólne cele terapii.

Jedno spotkanie terapeutyczne rodzinne trwa około 70-80 min., pary ok. 60 min. Spotkania odbywają się najczęściej co dwa tygodnie.

Metoda pracy

Psychoterapia rodzinna i par jest prowadzona głównie w nurcie systemowym. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina lub para będą rozpatrywane jako problemy całego „systemu rodzinnego”. Podczas terapii bada się interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, min.,  jak dany problem wpływa na relacje w rodzinie/ w parze i co można zrobić, by rozwiązać problemy lub je zminimalizować.

Podejście systemowe oznacza też różne sposoby i techniki pracy, np. takie jak analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny celem poprawy funkcjonowania, próbowanie nowych sposobów rozumienia się i porozumiewania się w rodzinie. Wybór podejścia czy techniki zależy od konkretnych potrzeb, konkretnej rodziny lub pary.

W spotkaniach biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Zdarza się organizowanie sesji terapii rodzinnej w różnych konstelacjach, np. osobno dzieci oraz rodzice, ale jedynie pod warunkiem, że dany problem tego wymaga. Pary spotykają się razem.

Poufność

Wszystkie informacje udzielane przez pacjentów w trakcie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrażą na to zgodę (pisemnie) wszystkie osoby, których te informacje dotyczą.

W sytuacji podjęcia przez Państwa decyzji o rozwodzie lub też wszczęcia innego postępowania sądowego (w sprawie opieki nad dziećmi, itp.), terapeuci nie podejmą się występowania w charakterze świadka, są bowiem zobowiązani tajemnicą zawodową.
Psychoterapia rodzin
Czas trwania spotkania: 90 minut.
Cena: 150 zł (jeden terapeuta prowadzący),
190 zł (dwóch terapeutów prowadzących).

Psychoterapia par i małżeństw
Czas trwania spotkania: 60 minut.
Cena: 130 zł.


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.