Oferta

Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania, to czas wielu zmian w rozwoju każdego człowieka. Oznacza zakończenie czasu dziecięcego i wkraczanie w dorosłość. Przemiana u nastolatka obejmuje sferę fizyczną, emocjonalną i społeczną. Zmienia się wygląd, sposób myślenia, przekonania, co wymaga dużego wkładu energetycznego nie tylko od samego nastolatka, ale od całej rodziny. Dążenie do niezależności, budowanie własnego sposobu myślenia, tożsamości, systemu wartości, łączy się, z nadal silną potrzebą zachowania więzi z bliskimi, troski z ich strony i wsparcia. Niejednokrotnie poradzenie sobie z tymi konfliktowymi dążeniami, jest dla całej rodziny niemałym wyzwaniem i może zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych, takich jak chwiejność nastrojów, silny bunt wobec rodziny, nauczycieli, rówieśników, czy tez pojawienie się innych objawów, np. lękowych, depresyjnych, czy nawet autoagresji.

Psychoterapia jest jedną z form pomocy w sytuacjach, kiedy okres dorastania staje się bardzo burzliwy, badż wiąże sie z pojawieniem objawów.

Jaki przebieg ma psychoterapia indywidualna młodzieży?


Współpraca z nastolatkiem zawsze jest poprzedzona jedną, bądź dwoma konsultacjami w obecności rodziców, lub opiekunów, podczas których członkowie rodziny w rozmowie z psychoterapeutą mogą  podzielić się swoim rozumieniem trudności, zdecydować o najlepszej z ich perspektywy formie wsparcia i udzielić niezbednych informacji o rozwoju dziecka. Podczas tych sesji ustala się zasady współpracy z rodzicami i nastolatkiem. Spotkania indywidualne, najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 50 minut.

Poufność

Wszystkie informacje udzielane przez pacjentów w trakcie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrazi na to zgodę (pisemnie) osoba, której te informacje dotyczą.
Obowiązuje nas również obowiązek kierowania się stosowaniem najlepszej wiedzy specjalistycznej, dbaniem o zdrowie i życie, a także szeroko rozumiane dobro pacjentów.
Praca psychoterapeuty podlega superwizji. Superwizja to regularne spotkania psychoterapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Polegają one na konsultacji własnej pracy terapeutycznej, która ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.
Psychoterapia indywidualna młodzieży
Spotkanie: 50 min
Cena: 90 zł

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.

Odbywają się przynajmniej jeden raz w tygodniu.

Czas trwania psychoterapii młodzieży może wahać się od kilku miesięcy do kilku lat - w zależności od sytuacji pacjenta.

Pełna oferta
Oferta

Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania, to czas wielu zmian w rozwoju każdego człowieka. Oznacza zakończenie czasu dziecięcego i wkraczanie w dorosłość. Przemiana u nastolatka obejmuje sferę fizyczną, emocjonalną i społeczną. Zmienia się wygląd, sposób myślenia, przekonania, co wymaga dużego wkładu energetycznego nie tylko od samego nastolatka, ale od całej rodziny. Dążenie do niezależności, budowanie własnego sposobu myślenia, tożsamości, systemu wartości, łączy się, z nadal silną potrzebą zachowania więzi z bliskimi, troski z ich strony i wsparcia. Niejednokrotnie poradzenie sobie z tymi konfliktowymi dążeniami, jest dla całej rodziny niemałym wyzwaniem i może zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych, takich jak chwiejność nastrojów, silny bunt wobec rodziny, nauczycieli, rówieśników, czy tez pojawienie się innych objawów, np. lękowych, depresyjnych, czy nawet autoagresji.

Psychoterapia jest jedną z form pomocy w sytuacjach, kiedy okres dorastania staje się bardzo burzliwy, badż wiąże sie z pojawieniem objawów.

Jaki przebieg ma psychoterapia indywidualna młodzieży?


Współpraca z nastolatkiem zawsze jest poprzedzona jedną, bądź dwoma konsultacjami w obecności rodziców, lub opiekunów, podczas których członkowie rodziny w rozmowie z psychoterapeutą mogą  podzielić się swoim rozumieniem trudności, zdecydować o najlepszej z ich perspektywy formie wsparcia i udzielić niezbednych informacji o rozwoju dziecka. Podczas tych sesji ustala się zasady współpracy z rodzicami i nastolatkiem. Spotkania indywidualne, najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 50 minut.

Poufność

Wszystkie informacje udzielane przez pacjentów w trakcie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrazi na to zgodę (pisemnie) osoba, której te informacje dotyczą.
Obowiązuje nas również obowiązek kierowania się stosowaniem najlepszej wiedzy specjalistycznej, dbaniem o zdrowie i życie, a także szeroko rozumiane dobro pacjentów.
Praca psychoterapeuty podlega superwizji. Superwizja to regularne spotkania psychoterapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Polegają one na konsultacji własnej pracy terapeutycznej, która ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.
Psychoterapia indywidualna młodzieży
Spotkanie: 50 min
Cena: 90 zł

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.