Oferta

Psychoterapia grupowa


Psychoterapia grupowa łączy z sobą metody terapii psychodynamicznej/analitycznej oraz wiedzę wynikającą z procesu/dynamiki grupy. Tak formułowana metoda pracy pomaga rozumieć i badać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania w świecie.

W grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami oraz prowadzącymi psychoterapeutami wyrażają się indywidualne trudności pacjentów, powstałe w toku życia, we wcześniejszych doświadczeniach, przeżyciach.

Grupa daje bazę poznawania siebie, innych i naszych związków z nimi. Interakcje w grupie pomagają uświadomić sobie, w jaki sposób budujemy relacje, jakie w tych relacjach mamy trudności, które utrudniają budowanie satysfakcjonujących związków/więzi.
Dzięki uczestnictwu w grupie można uświadomić sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Można powiedzieć, że grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu samoświadomości, refleksyjności, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian i własnego rozwoju.

Jak wygląda spotkanie?

Spotkania terapii grupowej trwają dwie godziny (z przerwą 15 minutową) i odbywają się raz w tygodniu. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób.

Uczestnictwo w terapii grupowej poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi, które służą diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia terapii grupowej.

Nabór do grupy rozpocznie się w marcu 2018 r.
Psychoterapia grupowa
Spotkanie: 120 min
Cena: 80 zł

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.

Sesje grupowe trwają 60 minut.

Odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania psychoterapii indywidualnej może wahać się od kilku miesięcy do kilku lat - w zależności od sytuacji pacjenta.

Pełna oferta
Oferta

Psychoterapia grupowa


Psychoterapia grupowa łączy z sobą metody terapii psychodynamicznej/analitycznej oraz wiedzę wynikającą z procesu/dynamiki grupy. Tak formułowana metoda pracy pomaga rozumieć i badać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania w świecie.

W grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami oraz prowadzącymi psychoterapeutami wyrażają się indywidualne trudności pacjentów, powstałe w toku życia, we wcześniejszych doświadczeniach, przeżyciach.

Grupa daje bazę poznawania siebie, innych i naszych związków z nimi. Interakcje w grupie pomagają uświadomić sobie, w jaki sposób budujemy relacje, jakie w tych relacjach mamy trudności, które utrudniają budowanie satysfakcjonujących związków/więzi.
Dzięki uczestnictwu w grupie można uświadomić sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Można powiedzieć, że grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu samoświadomości, refleksyjności, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian i własnego rozwoju.

Jak wygląda spotkanie?

Spotkania terapii grupowej trwają dwie godziny (z przerwą 15 minutową) i odbywają się raz w tygodniu. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób.

Uczestnictwo w terapii grupowej poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi, które służą diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia terapii grupowej.

Nabór do grupy rozpocznie się w marcu 2018 r.
Psychoterapia grupowa
Spotkanie: 120 min
Cena: 80 zł

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.