Oferta

Psychoterapia indywidualna dzieci


Praca terapeutyczna z dzieckiem rozpoczyna się od spotkań z rodzicami, które mają charakter konsultacyjny. Najczęściej są to trzy pierwsze spotkania, czasami wystarczające jest jedno spotkanie. W trakcie spotkań z rodzicami zbierany jest szczegółowy wywiad na temat problemu, z którym się zgłaszają, informacje o dziecku, o jego rozwoju, o jego dotychczasowym leczeniu, o posiadanych opiniach i diagnozach lekarskich.

Jaki przebieg ma psychoterapia indywidualna dzieci?

Kolejne spotkania poświęcone są na poznanie dziecka - istotne jest to, by dowiedzieć się, jak  dziecko funkcjonuje w domu, jak zachowuje się w szkole, w kontakcie z dziećmi i dorosłymi, co lubi, a co sprawia mu trudność.

Konsultacje kończą się rozmową i ustaleniem działań, których celem jest pomoc dziecku.

Praca indywidualna z dzieckiem odbywa się w formie adekwatnej do jego wieku rozwojowego, w dużej mierze oparta jest na „terapii mówionej”, ale może przybierać formę zabawy lub aktywności fizycznej dostosowanej do wieku dziecka, np. rysowanie, budowanie, odgrywanie ról poprzez zabawki.

W przypadku psychoterapii dziecka konieczna jest współpraca rodziców z psychologiem. Praca z rodzicami ma na celu psychoedukację, która ma tłumaczyć  z czego wynikają trudności dziecka. Otrzymane zalecenia dotyczące postępowania z dzieckiem, mają być pomocne we wzmocnieniu i utrwaleniu efektów pracy z dzieckiem w trakcie sesji.

Poufność

Wszystkie informacje udzielane przez pacjentów w trakcie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrazi na to zgodę (pisemnie) osoba, której te informacje dotyczą.
Obowiązuje nas również obowiązek kierowania się stosowaniem najlepszej wiedzy specjalistycznej, dbaniem o zdrowie i życie, a także szeroko rozumiane dobro pacjentów.
Praca psychoterapeuty podlega superwizji. Superwizja to regularne spotkania psychoterapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Polegają one na konsultacji własnej pracy terapeutycznej, która ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.
Psychoterapia indywidualna dzieci
Spotkanie: 50 min
Cena: 90 zł

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.

Odbywają się przynajmniej jeden raz w tygodniu.

Czas trwania psychoterapii dzieci  może wahać się od kilku miesięcy do kilku lat - w zależności od sytuacji pacjenta.

Pełna oferta
Oferta

Psychoterapia indywidualna dzieci


Praca terapeutyczna z dzieckiem rozpoczyna się od spotkań z rodzicami, które mają charakter konsultacyjny. Najczęściej są to trzy pierwsze spotkania, czasami wystarczające jest jedno spotkanie. W trakcie spotkań z rodzicami zbierany jest szczegółowy wywiad na temat problemu, z którym się zgłaszają, informacje o dziecku, o jego rozwoju, o jego dotychczasowym leczeniu, o posiadanych opiniach i diagnozach lekarskich.

Jaki przebieg ma psychoterapia indywidualna dzieci?

Kolejne spotkania poświęcone są na poznanie dziecka - istotne jest to, by dowiedzieć się, jak  dziecko funkcjonuje w domu, jak zachowuje się w szkole, w kontakcie z dziećmi i dorosłymi, co lubi, a co sprawia mu trudność.

Konsultacje kończą się rozmową i ustaleniem działań, których celem jest pomoc dziecku.

Praca indywidualna z dzieckiem odbywa się w formie adekwatnej do jego wieku rozwojowego, w dużej mierze oparta jest na „terapii mówionej”, ale może przybierać formę zabawy lub aktywności fizycznej dostosowanej do wieku dziecka, np. rysowanie, budowanie, odgrywanie ról poprzez zabawki.

W przypadku psychoterapii dziecka konieczna jest współpraca rodziców z psychologiem. Praca z rodzicami ma na celu psychoedukację, która ma tłumaczyć  z czego wynikają trudności dziecka. Otrzymane zalecenia dotyczące postępowania z dzieckiem, mają być pomocne we wzmocnieniu i utrwaleniu efektów pracy z dzieckiem w trakcie sesji.

Poufność

Wszystkie informacje udzielane przez pacjentów w trakcie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrazi na to zgodę (pisemnie) osoba, której te informacje dotyczą.
Obowiązuje nas również obowiązek kierowania się stosowaniem najlepszej wiedzy specjalistycznej, dbaniem o zdrowie i życie, a także szeroko rozumiane dobro pacjentów.
Praca psychoterapeuty podlega superwizji. Superwizja to regularne spotkania psychoterapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Polegają one na konsultacji własnej pracy terapeutycznej, która ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.
Psychoterapia indywidualna dzieci
Spotkanie: 50 min
Cena: 90 zł

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.