Oferta

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.

Odbywają się przynajmniej jeden raz w tygodniu.

Czas trwania psychoterapii indywidualnej może wahać się od kilku miesięcy do kilku lat - w zależności od sytuacji pacjenta.

Psychoterapia indywidualna dorosłych


Psychoterapia ma zastosowanie miedzy innymi przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przy radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, trudnościami w związku,  w relacjach.

Jest kierowana również do osób, które chcą lepiej poznać siebie - zrozumieć własne mechanizmy myślenia i działania, co może pomóc skuteczniej wykorzystywać własny potencjał.
Psychoterapia w Ośrodku prowadzona jest najczęściej w nurcie psychodynamicznym, wywodzącym się z psychoanalizy. W zależności od potrzeb pacjenta oraz procesu terapii korzystamy też z metod zaczerpniętych z innych podejść terapeutycznych - systemowego, poznawczo behawioralnego, psychodramy.

Nurt psychodynamiczny w psychoterapii zakłada, że poza warstwą świadomą istnieje jeszcze szeroka warstwa nieświadoma, w której ukrytych jest wiele przeżyć, uczuć, wspomnień, mających na nas, na co dzień duży wpływ. Nieświadomość może nieść z sobą nieujarzmiony ładunek energetyczny, który przebija się do świadomości, np. w postaci lęków, bezradności. Daje o sobie znać w niezrozumiałych dolegliwościach fizycznych, depresjach, nerwicach, lub w trudnościach w relacjach. 

Psychoterapeuta pomaga pacjentowi odkryć znaczenie objawów, zrozumieć siebie, dotrzeć do przyczyn i ułatwić mu odnalezienie nowych sposobów radzenia z trudnościami, czyli osłabić lub wyeliminować objawy - a wzmocnić potencjał.

Jaki przebieg ma psychoterapia indywidualna?

Terapia psychodynamiczna polega na rozmowie terapeuty z pacjentem o dynamice jego wewnętrznego świata - uczuciach, myślach, sposobach przeżywania siebie i innych.

Ma służyć odkrywaniu nieuświadomionych schematów działania, budowania relacji oraz ich wpływu na życie osoby.

Pierwsze spotkania (1 - 3), to konsultacje wstępne, w trakcie których, między terapeutą i jego pacjentem ustalany jest tak zwany „kontrakt”, czyli to nad czym będą wspólnie dalej pracować, w jakiej formie (np. jak często będą odbywać się sesje) i co będzie celem terapii. Spotkania konsultacyjne pozwalają  pacjentowi poznać psychoterapeutę, jak i wyrobić sobie wyobrażenie jak wygląda sama psychoterapia. Dzięki temu łatwiej mu podjąć decyzję dotyczącą dalszej psychoterapii, bądź jej zaniechania.
Psychoterapia nie jest udzielaniem porad, ani koleżeńską rozmową. Jest to szereg sprawdzonych klinicznie procedur, których skuteczność została potwierdzona badaniami.

Poufność

Wszystkie informacje udzielane przez pacjentów w trakcie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrazi na to zgodę (pisemnie) osoba, której te informacje dotyczą.
Obowiązuje nas również obowiązek kierowania się stosowaniem najlepszej wiedzy specjalistycznej, dbaniem o zdrowie i życie, a także szeroko rozumiane dobro pacjentów.
Praca psychoterapeuty podlega superwizji. Superwizja to regularne spotkania psychoterapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Polegają one na konsultacji własnej pracy terapeutycznej, która ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.
Psychoterapia indywidualna
Spotkanie: 50 min
Cena: 90 zł

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 500 791 929.
Pełna oferta
Oferta

Psychoterapia indywidualna dorosłych


Psychoterapia ma zastosowanie miedzy innymi przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przy radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, trudnościami w związku,  w relacjach.

Jest kierowana również do osób, które chcą lepiej poznać siebie - zrozumieć własne mechanizmy myślenia i działania, co może pomóc skuteczniej wykorzystywać własny potencjał.
Psychoterapia w Ośrodku prowadzona jest najczęściej w nurcie psychodynamicznym, wywodzącym się z psychoanalizy. W zależności od potrzeb pacjenta oraz procesu terapii korzystamy też z metod zaczerpniętych z innych podejść terapeutycznych - systemowego, poznawczo behawioralnego, psychodramy.

Nurt psychodynamiczny w psychoterapii zakłada, że poza warstwą świadomą istnieje jeszcze szeroka warstwa nieświadoma, w której ukrytych jest wiele przeżyć, uczuć, wspomnień, mających na nas, na co dzień duży wpływ. Nieświadomość może nieść z sobą nieujarzmiony ładunek energetyczny, który przebija się do świadomości, np. w postaci lęków, bezradności. Daje o sobie znać w niezrozumiałych dolegliwościach fizycznych, depresjach, nerwicach, lub w trudnościach w relacjach. 

Psychoterapeuta pomaga pacjentowi odkryć znaczenie objawów, zrozumieć siebie, dotrzeć do przyczyn i ułatwić mu odnalezienie nowych sposobów radzenia z trudnościami, czyli osłabić lub wyeliminować objawy - a wzmocnić potencjał.

Jaki przebieg ma psychoterapia indywidualna?

Terapia psychodynamiczna polega na rozmowie terapeuty z pacjentem o dynamice jego wewnętrznego świata - uczuciach, myślach, sposobach przeżywania siebie i innych.

Ma służyć odkrywaniu nieuświadomionych schematów działania, budowania relacji oraz ich wpływu na życie osoby.

Pierwsze spotkania (1 - 3), to konsultacje wstępne, w trakcie których, między terapeutą i jego pacjentem ustalany jest tak zwany „kontrakt”, czyli to nad czym będą wspólnie dalej pracować, w jakiej formie (np. jak często będą odbywać się sesje) i co będzie celem terapii. Spotkania konsultacyjne pozwalają  pacjentowi poznać psychoterapeutę, jak i wyrobić sobie wyobrażenie jak wygląda sama psychoterapia. Dzięki temu łatwiej mu podjąć decyzję dotyczącą dalszej psychoterapii, bądź jej zaniechania.
Psychoterapia nie jest udzielaniem porad, ani koleżeńską rozmową. Jest to szereg sprawdzonych klinicznie procedur, których skuteczność została potwierdzona badaniami.

Poufność

Wszystkie informacje udzielane przez pacjentów w trakcie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że owa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrazi na to zgodę (pisemnie) osoba, której te informacje dotyczą.
Obowiązuje nas również obowiązek kierowania się stosowaniem najlepszej wiedzy specjalistycznej, dbaniem o zdrowie i życie, a także szeroko rozumiane dobro pacjentów.
Praca psychoterapeuty podlega superwizji. Superwizja to regularne spotkania psychoterapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Polegają one na konsultacji własnej pracy terapeutycznej, która ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.