Oferta

Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży, osób dorosłych

Opiera się o testy atestowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co daje gwarancję rzetelnych wyników opartych o obowiązujące w Polsce normy.

Diagnostyka, którą prowadzimy dotyczy następujących obszarów:
diagnoza neuropsychologiczna - dotyczy dzieci od 6 roku życia
i dorosłych. Badanie dotyczy uszkodzeń Centralnego Układu Nerwowego w obrębie takich funkcji poznawczych jak pamięć, myślenie, spostrzeganie, koncentracja, ocena funkcjonowania poznawczego;
diagnoza ilorazu inteligencji - dotyczy dzieci od 6 roku życia
i dorosłych, ocena poziomu ilorazu inteligencji oraz jego jakościowy opis.
Diagnoza psychologiczna dzieci:
Diagnoza inteligencji dzieci 6-16 lat (badanie testem WISC-R
i pisemna opinia, czas trwania badania 2h) - 200 zł
Diagnoza neuropsychologiczna dzieci od 6 r.ż (badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia, czas trwania badania 2h)
- 200 zł

Diagnoza psychologiczna dorośli:
Diagnoza inteligencji młodzież od 17 r.ż i dorośli (badanie testem WAIS-R i pisemna opinia, czas trwania badania 2h) - 200 zł
Diagnoza neuropsychologiczna (badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia, czas trwania badania 2h) - 200 zł
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
+48 500 791 929.

Doradztwo zawodowe

Diagnoza preferencji zawodowych dorośli i młodzież od 15 r.ż (na podstawie wywiadu oraz wyników testów klient otrzymuje swój profil zawodowy czyli opis predyspozycji i możliwości zawodowych z wykazem konkretnych zawodów i kierunków kształcenia, TOZ Test Osobowości i Zainteresowań, WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, czas trwania badania  2h) - 200 zł

Badania  diagnostyczne trwają około 2h.

Pełna oferta
 
Oferta

Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży, osób dorosłych

Opiera się o testy atestowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co daje gwarancję rzetelnych wyników opartych o obowiązujące w Polsce normy.

Diagnostyka, którą prowadzimy dotyczy następujących obszarów:
diagnoza neuropsychologiczna - dotyczy dzieci od 6 roku życia i dorosłych. Badanie dotyczy uszkodzeń Centralnego Układu Nerwowego w obrębie takich funkcji poznawczych jak pamięć, myślenie, spostrzeganie, koncentracja, ocena funkcjonowania poznawczego;
diagnoza ilorazu inteligencji - dotyczy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, ocena poziomu ilorazu inteligencji oraz jego jakościowy opis.
Diagnoza psychologiczna dzieci:
Diagnoza inteligencji dzieci 6-16 lat (badanie testem WISC-R
i pisemna opinia, czas trwania badania 2h) - 200 zł
Diagnoza neuropsychologiczna dzieci od 6 r.ż (badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia, czas trwania badania 2h) - 200 zł

Diagnoza psychologiczna dorośli:
Diagnoza inteligencji młodzież od 17 r.ż i dorośli (badanie testem WAIS-R i pisemna opinia, czas trwania badania 2h) - 200 zł
Diagnoza neuropsychologiczna (badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia, czas trwania badania 2h) - 200 zł
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
+48 500 791 929.

Doradztwo zawodowe

Diagnoza preferencji zawodowych dorośli i młodzież od 15 r.ż (na podstawie wywiadu oraz wyników testów klient otrzymuje swój profil zawodowy czyli opis predyspozycji i możliwości zawodowych z wykazem konkretnych zawodów i kierunków kształcenia, TOZ Test Osobowości i Zainteresowań, WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, czas trwania badania  2h) - 200 zł