Cennik

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Czas trwania spotkania: 50 minut.
Cena: 90 zł.

Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży

Czas trwania spotkania: 50 minut.
Cena: 90 zł.

Psychoterapia rodzin

Czas trwania spotkania: 90 minut.
Cena: 150 zł (jeden terapeuta prowadzący),
190 zł (dwóch terapeutów prowadzących).

Psychoterapia par, małżeństw

Czas trwania spotkania: 60 minut.
Cena: 130 zł.

Psychoterapia grupowa

Czas trwania spotkania: 120 minut.
Cena: 80 zł.
Diagnoza psychologiczna dzieci

Diagnoza inteligencji dzieci 6-16 lat

Badanie testem WISC-R i pisemna opinia.
Czas trwania badania: 2 godz.
Cena: 200 zł.

Diagnoza neuropsychologiczna dzieci od 6 roku życia

Badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia.
Czas trwania badania: 2 godz.
Cena: 200 zł.
Diagnoza psychologiczna dorosłych

Diagnoza inteligencji młodzieży od 17 roku życia i dorosłych

Badanie testem WISC-R i pisemna opinia.
Czas trwania badania: 2 godz.
Cena: 200 zł.

Diagnoza neuropsychologiczna

Badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia.
Czas trwania badania: 1 godz.
Cena: 150 zł.
Doradztwo zawodowe

Diagnoza preferencji zawodowych dorosłych i młodzieży od 15 roku życia

Na podstawie wywiadu oraz wyników testów klient otrzymuje swój profil zawodowy czyli opis predyspozycji i możliwości zawodowych z wykazem konkretnych zawodów i kierunków kształcenia, TOZ Test Osobowości i Zainteresowań, WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji.
Czas trwania badania: 2 godz.
Cena: 200 zł.
Cennik
Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Czas trwania spotkania: 50 minut.
Cena: 90 zł.

Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży

Czas trwania spotkania: 50 minut.
Cena: 90 zł.

Psychoterapia rodzin

Czas trwania spotkania: 90 minut.
Cena: 150 zł (jeden terapeuta prowadzący),
190 zł (dwóch terapeutów prowadzących).

Psychoterapia par, małżeństw

Czas trwania spotkania: 60 minut.
Cena: 130 zł.

Psychoterapia grupowa

Czas trwania spotkania: 120 minut.
Cena: 80 zł.
Diagnoza psychologiczna dzieci

Diagnoza inteligencji dzieci 6-16 lat

Badanie testem WISC-R i pisemna opinia.
Czas trwania badania: 2 godz.
Cena: 200 zł.

Diagnoza neuropsychologiczna dzieci od 6 roku życia

Badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia.
Czas trwania badania: 2 godz.
Cena: 200 zł.
Diagnoza psychologiczna dorosłych

Diagnoza inteligencji młodzieży od 17 roku życia i dorosłych

Badanie testem WISC-R i pisemna opinia.
Czas trwania badania: 2 godz.
Cena: 200 zł.

Diagnoza neuropsychologiczna

Badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia.
Czas trwania badania: 1 godz.
Cena: 150 zł.
Doradztwo zawodowe

Diagnoza preferencji zawodowych dorosłych i młodzieży od 15 roku życia

Na podstawie wywiadu oraz wyników testów klient otrzymuje swój profil zawodowy czyli opis predyspozycji i możliwości zawodowych z wykazem konkretnych zawodów i kierunków kształcenia, TOZ Test Osobowości i Zainteresowań, WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji.
Czas trwania badania: 2 godz.
Cena: 200 zł.