Oferta

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna dorosłych


Ma zastosowanie miedzy innymi przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przy radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, trudnościami w związku, w relacjach.

Psychoterapia rodzin i par

Skierowana do rodzin, małżeństw, par, które przeżywają kryzys lub borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Problemy mogą być związane z chorobą jednego z członków rodziny, z kryzysem przejścia w nowy etap życia, problemami wychowawczymi...

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Wkraczanie w dorosłość nastolatka jest dla całej rodziny niemałym wyzwaniem i może zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych, takich jak chwiejność nastrojów, silny bunt wobec rodziny, nauczycieli, rówieśników, czy też pojawienie się innych objawów, np. lękowych, depresyjnych, czy nawet autoagresji.

Psychoterapia indywidualna dzieci

Praca z dzieckiem rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych z rodzicami. Zbierany jest szczegółowy wywiad na temat problemu, z którym się zgłaszają, informacje o dziecku, jego rozwoju, dotychczasowym leczeniu, o posiadanych opiniach i diagnozach lekarskich.

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi, sposobów budowania z nimi relacji oraz określenia trudności, które uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących więzi.

Diagnoza psychologiczna i doradztwo zawodowe

Diagnoza opiera się o testy atestowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co daje gwarancję rzetelnych wyników opartych o obowiązujące w Polsce normy.
Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą. Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nie gaś nigdy światła nadziei
Bob Dylan
Oferta

Psychoterapia indywidualna dorosłych


Ma zastosowanie miedzy innymi przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przy radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, trudnościami w związku, w relacjach.

Psychoterapia rodzin i par

Skierowana do rodzin, małżeństw, par, które przeżywają kryzys lub borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Problemy mogą być związane z chorobą jednego z członków rodziny, z kryzysem przejścia w nowy etap życia, problemami wychowawczymi...

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Wkraczanie w dorosłość nastolatka jest dla całej rodziny niemałym wyzwaniem i może zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych, takich jak chwiejność nastrojów, silny bunt wobec rodziny, nauczycieli, rówieśników, czy też pojawienie się innych objawów, np. lękowych, depresyjnych, czy nawet autoagresji.

Psychoterapia indywidualna dzieci

Praca z dzieckiem rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych z rodzicami. Zbierany jest szczegółowy wywiad na temat problemu, z którym się zgłaszają, informacje o dziecku, jego rozwoju, dotychczasowym leczeniu, o posiadanych opiniach i diagnozach lekarskich.

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi, sposobów budowania z nimi relacji oraz określenia trudności, które uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących więzi.

Diagnoza psychologiczna i doradztwo zawodowe

Diagnoza opiera się o testy atestowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co daje gwarancję rzetelnych wyników opartych o obowiązujące w Polsce normy.