Oferta


Nabór do grupy terapeutycznej
dla młodzieży – od września 2019 r.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Ma zastosowanie miedzy innymi przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przy radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, trudnościami w związku, w relacjach.

Psychoterapia rodzin i par

Skierowana do rodzin, małżeństw, par, które przeżywają kryzys lub borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Problemy mogą być związane z chorobą jednego z członków rodziny, z kryzysem przejścia w nowy etap życia, problemami wychowawczymi...

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Wkraczanie w dorosłość nastolatka jest dla całej rodziny niemałym wyzwaniem i może zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych, takich jak chwiejność nastrojów, silny bunt wobec rodziny, nauczycieli, rówieśników, czy tez pojawienie się innych objawów, np. lękowych, depresyjnych, czy nawet autoagresji.

Psychoterapia indywidualna dzieci

Praca z dzieckiem rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych z rodzicami. Zbierany jest szczegółowy wywiad na temat problemu, z którym się zgłaszają, informacje o dziecku, jego rozwoju, dotychczasowym leczeniu, o posiadanych opiniach i diagnozach lekarskich.

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi, sposobów budowania z nimi relacji oraz określenia trudności, które uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących więzi.

Diagnoza psychologiczna i doradztwo zawodowe

Diagnoza opiera się o testy atestowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co daje gwarancję rzetelnych wyników opartych o obowiązujące w Polsce normy.
Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą. Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nie gaś nigdy światła nadziei
Bob Dylan
Oferta

Nabór do grupy terapeutycznej dla młodzieży – od września 2019 r.

Psychoterapia indywidualna dorosłych


Ma zastosowanie miedzy innymi przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przy radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, trudnościami w związku, w relacjach.

Psychoterapia rodzin i par

Skierowana do rodzin, małżeństw, par, które przeżywają kryzys lub borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Problemy mogą być związane z chorobą jednego z członków rodziny, z kryzysem przejścia w nowy etap życia, problemami wychowawczymi...

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Wkraczanie w dorosłość nastolatka jest dla całej rodziny niemałym wyzwaniem i może zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych, takich jak chwiejność nastrojów, silny bunt wobec rodziny, nauczycieli, rówieśników, czy tez pojawienie się innych objawów, np. lękowych, depresyjnych, czy nawet autoagresji.

Psychoterapia indywidualna dzieci

Praca z dzieckiem rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych z rodzicami. Zbierany jest szczegółowy wywiad na temat problemu, z którym się zgłaszają, informacje o dziecku, jego rozwoju, dotychczasowym leczeniu, o posiadanych opiniach i diagnozach lekarskich.

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi, sposobów budowania z nimi relacji oraz określenia trudności, które uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących więzi.

Diagnoza psychologiczna i doradztwo zawodowe

Diagnoza opiera się o testy atestowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co daje gwarancję rzetelnych wyników opartych o obowiązujące w Polsce normy.